Claudette ABELA BALDACCHINO : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Membri 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand

Sostitut 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra rati għoljin ta’ mard li ma jitteħidx fuq il-gżejjer  
- P7_DCL(2014)0002 - Waqgħet  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 61 - 14-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tal-prostata fl-Unjoni Ewropea  
- P7_DCL(2014)0001 - Waqgħet  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 162 - 14-04-2014

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji