Robert Ernest KRIEPS : It-tielet leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 25-07-1989 / 01-08-1990 : Grupp Socjalista - Viċi President

Partiti nazzjonali 

  • 25-07-1989 / 01-08-1990 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (il-Lussemburgu)

Viċi President 

  • 26-07-1989 / 01-08-1990 : Kumitat dwar iz-Zghazagh, Kultura, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 26-07-1989 / 01-08-1990 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Izvizzera

Sostitut 

  • 26-07-1989 / 01-08-1990 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u l-Jeddijiet tac-Cittadini