• Kaja   KALLAS  

Kaja KALLAS : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea  
- IMCO_AD(2017)593808 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 
OPINJONI Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni  
- ITRE_AD(2015)564914 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE  
- IMCO_AD(2015)567474 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni taʼ informazzjoni taʼ kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom  
- IMCO_AD(2015)541656 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015  
- IMCO_AD(2014)536197 -  
-
IMCO