Miapetra KUMPULA-NATRI : Dar 

Viċi President 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

Sostitut 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt