• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istatus protett ta' Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 15 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-addittivi tal-ikel E249 u E250  
- P8_DCL(2016)0125 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 30-11-2016
Data ta’ għeluq : 01-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 19 - 02-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa li r-Russja tinżamm bħala sieħeb strateġiku tal-UE  
- P8_DCL(2016)0064 - Waqgħet  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 29 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-ekomużewijiet biex jiġu protetti ż-żoni naturali fl-Ewropa li huma partikolarment mogħnija bl-istorja u l-kultura  
- P8_DCL(2016)0063 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Data tal-ftuħ : 04-07-2016
Data ta’ għeluq : 04-10-2016
Numru ta’ firmatarji : 29 - 05-10-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rotot kulturali Ewropej  
- P8_DCL(2016)0062 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Data tal-ftuħ : 04-07-2016
Data ta’ għeluq : 04-10-2016
Numru ta’ firmatarji : 22 - 05-10-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-inklużjoni u l-integrazzjoni tal-għomja u ta' dawk b'diffikultajiet tal-vista fis-suq tax-xogħol Ewropew  
- P8_DCL(2015)0058 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 81 - 06-01-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rikonoxximent tal-ġenoċidju tal-Insara fid-dinja u l-istabbiliment ta' Jum Ewropew kontra l-persekuzzjoni u d-diskriminazzjoni tal-Insara fid-dinja  
- P8_DCL(2015)0014 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Data tal-ftuħ : 27-04-2015
Data ta’ għeluq : 27-07-2015
Numru ta’ firmatarji : 112 - 28-07-2015