• Jean   ARTHUIS  

Jean ARTHUIS : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013  
- BUDG_AD(2018)626923 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu  
- BUDG_AD(2018)620816 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: rieżami ta' nofs it-terminu tal-2017 u l-arkitettura futura wara l-2020  
- BUDG_AD(2018)616571 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018  
- BUDG_AD(2018)613600 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni  
- BUDG_AD(2017)609504 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar l-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona  
- BUDG_AD(2017)594135 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar ir-Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew  
- BUDG_AD(2016)589457 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni  
- BUDG_AD(2016)580697 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi: implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2015  
- BUDG_AD(2015)565141 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar it-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona  
- BUDG_AD(2015)554633 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG