• Marco   AFFRONTE  

Marco AFFRONTE : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar ir-rwol tar-reġjuni u l-ibliet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tas-COP 21 dwar it-tibdil fil-klima  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar il-pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa  
- ENVI_AD(2016)583948 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar l-istrateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass  
- ENVI_AD(2016)584261 -  
-
ENVI 
OPINJONI Rapport ta' progress dwar l-enerġija rinnovabbli  
- ENVI_AD(2016)575374 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar Strateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar il-Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Sitwazzjoni Attwali u Prospettivi  
- ENVI_AD(2015)546616 -  
-
ENVI