• Daniela   AIUTO  

Daniela AIUTO : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fejn tidħol il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
OPINJONI Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi  
- TRAN_AD(2016)585500 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017  
- TRAN_AD(2016)584223 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar ir-rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010, li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-liv tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE  
- FEMM_AD(2016)571424 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni  
- FEMM_AD(2015)567810 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"  
- TRAN_AD(2015)565151 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 
ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016  
- TRAN_AD(2015)560783 -  
-
TRAN