• Daniela   AIUTO  

Daniela AIUTO : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar it-tema "Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati - il-passi li jmiss"  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin  
- TRAN_AD(2016)575341 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM