• Daniela   AIUTO  

Daniela AIUTO : Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE  
- A8-0338/2016 -  
-
TRAN 
REPORT dwar l-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma  
- A8-0306/2016 -  
-
TRAN