• Daniela   AIUTO  

Daniela AIUTO : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar kunsiderazzjoni mill-ġdid rigward jekk għandhiex tinbena l-linja ferrovjarja ġdida ta' veloċità kbira bejn Lyon u Turin  
- P8_DCL(2016)0111 - Waqgħet  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 43 - 25-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar miżuri ta' appoġġ għall-persuni li jieħdu ħsieb membri tal-familja  
- P8_DCL(2016)0002 - Waqgħet  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Data tal-ftuħ : 18-01-2016
Data ta’ għeluq : 18-04-2016
Numru ta’ firmatarji : 28 - 19-04-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kanċer u l-prevenzjoni primarja  
- P8_DCL(2015)0054 - Waqgħet  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 146 - 06-01-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u l-produzzjoni taż-żebbuġ tal-Ewropa  
- P8_DCL(2015)0031 - Waqgħet  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 101 - 08-12-2015
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kompatibilità bejn l-estrazzjoni taż-żejt u l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem  
- P8_DCL(2015)0021 - Waqgħet  
Piernicola PEDICINI , Giovanni LA VIA , Pavel POC , Kateřina KONEČNÁ , Bas EICKHOUT , Michèle RIVASI , David BORRELLI , Marco AFFRONTE , Marco ZULLO , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Daniela AIUTO  
Data tal-ftuħ : 18-05-2015
Data ta’ għeluq : 18-08-2015
Numru ta’ firmatarji : 68 - 24-08-2015
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni u l-kura tal-glawkoma  
- P8_DCL(2015)0007 - Waqgħet  
Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA  
Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 59 - 11-05-2015
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni u l-kura tat-tumur tar-ras u tal-għonq  
- P8_DCL(2015)0006 - Waqgħet  
Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA  
Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 57 - 11-05-2015