Rikke-Louise KARLSSON : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 20-02-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 15-10-2015 : Dansk Folkeparti (id-Danimarka)
 • 16-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (id-Danimarka)

Membri 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 15-09-2014 / 10-05-2016 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 10-05-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 02-09-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tmiem tal-ittestjar fuq l-annimali  
- P8_DCL(2015)0034 - Waqgħet  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 60 - 08-12-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji