Zdzisław KRASNODĘBSKI : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 28-02-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 01-03-2018 / 07-03-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 08-03-2018 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjny (il-Polonja)

Viċi President 

 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Parlament Ewropew

Membri 

 • 01-07-2014 / 16-12-2015 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Bureau

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
 • 09-10-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 17-12-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar ir-Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar l-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali  
- ITRE_AD(2018)618316 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-irduppjar tal-kapċità tal-pipeline tan-Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Waqgħet  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 182 - 08-06-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tat-treddigħ fl-Ewropa u l-benefiċċji tiegħu għas-saħħa  
- P8_DCL(2016)0009 - Waqgħet  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Data tal-ftuħ : 01-02-2016
Data ta’ għeluq : 01-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 116 - 02-05-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub fuq il-promozzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni inklużiva  
- P8_DCL(2015)0029 - Waqgħet  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 263 - 08-12-2015

Dikjarazzjonijiet 

Kuntatt