Peter ERIKSSON : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Viċi President

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Miljöpartiet de gröna (l-Iżvezja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji