Janice ATKINSON : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji