Bill ETHERIDGE : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-10-2018 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)
 • 02-10-2018 / 07-10-2018 : Thurrock Independents (ir-Renju Unit)
 • 08-10-2018 / 12-02-2019 : Libertarian Party (ir-Renju Unit)
 • 13-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2017 / 13-03-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Sostitut 

 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Baġits
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

L-Ostakli Strutturali u Finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) EN  
 

UKIP voted against this non-legislative, non-binding report regarding accessibility to cultural services. Although there are some pertinent points, it is not for the EU to interfere with national tax policies, dictate how much national governments should contribute or invest in cultural services, nor how they should form policy in this area. Furthermore, we oppose calls for increased investment at the expense of the taxpayer; this is for the sole discretion of national governments.

Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) EN  
 

UKIP MEPs voted against this legislative first reading report. We believe that it should be left to Member States to regulate professions, and that it is not the task of the Commission to set a proportionality test. UKIP tabled a rejection amendment to this report, which we voted in favour of, as we believe this legislation should not go ahead.

L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EN  
 

– UKIP voted against this report. It is looking at removing restrictions that Member States have the right to impose. These restrictions include such things as the use of hired goods vehicles with a gross vehicle weight above six tonnes and restricting the use of a vehicle which has been hired in a Member State different from the one where the vehicle is.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji