Afzal KHAN : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Labour Party (ir-Renju Unit)

Viċi President 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Membri 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Sostitut 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Baġits
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Kumitat għall-Baġits

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnja-Ħerzegovina  
- AFET_AD(2015)546665 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri 
Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted in favour of the report, as it highlights the prominent role of amateur and professional sport not only in the European economy but also in improving the personal health, including mental health, and well-being of people, in promoting shared values, citizenship and intercultural dialogue.

Aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

I voted in favour of the report as it aims to raise attention to a number of issues surrounding cross-border issues related to adoptions, that have been brought to the attention of Parliament and that require different responses.

Klawsola ta' salvagwardja bilaterali u mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali UE-Kolombja u Perù (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) EN  
 

I voted in favour of the proposal as following the decision on signature and provisional application of the Protocol of Accession it is necessary to lay down the procedures to guarantee the effective application of the bilateral safeguard clause and for applying the stabilisation mechanism for bananas as foreseen in the Agreement in respect of Ecuador.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra s-cyberbullying u d-disseminazzjoni ta' pornografija vendikattiva  
- P8_DCL(2016)0123 - Waqgħet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 73 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-midja  
- P8_DCL(2016)0010 - Waqgħet  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Data tal-ftuħ : 01-02-2016
Data ta’ għeluq : 01-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 139 - 02-05-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi