• Barbara   KAPPEL  

Barbara KAPPEL : Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215