Pablo ECHENIQUE : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 14-03-2015 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 14-03-2015 : PODEMOS (Spanja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 10-03-2015 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 14-07-2014 / 14-03-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
  • 11-03-2015 / 14-03-2015 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 09-03-2015 : Kumitat għall-Baġits
  • 14-07-2014 / 14-03-2015 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
  • 10-03-2015 / 14-03-2015 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)  
- ITRE_AD(2015)546749 -  
-
ITRE 
OPINJONI on a new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015  
- ITRE_AD(2014)537273 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji