Georgios EPITIDEIOS : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 22-04-2019 : Popular Association – Golden Dawn (il-Greċja)
  • 23-04-2019 / 01-07-2019 : Independent (il-Greċja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 28-06-2015 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja
  • 15-07-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EL  
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το πέρας της αποχώρησής του από την Ένωση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη συμφωνία προς αντικατάσταση της νυν εταιρικής σχέσης, θα αποτελεί τρίτη χώρα και ως τέτοια θα πρέπει να λογίζεται και να μεταχειρίζεται από την ΕΕ και τα εναπομείναντα κράτη μέλη.
Τυχόν απαλλαγή θεώρησης για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό θα πρέπει να αποδίδεται τηρουμένων των απαιτήσεων ασφαλείας και με πλήρη σεβασμό στο κριτήριο της πλήρους αμοιβαιότητας (προφανώς των ελλήνων πολιτών συμπεριλαμβανομένων). Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην εδαφική επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου μέρους και αποδοχής αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ ως μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου ως ισχύει νομικώς, νομίμως και συμφώνως προς τις επιθυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών εκεί.

Linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EL  
 

Καταψηφίζουμε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας, συνεπώς η διατήρηση τους είναι άσκοπη.

Il-ġestjoni tal-iskart (B8-0231/2019) EL  
 

Υπερψηφίζουμε. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων παίζει σημαντικότατο ρόλο στην βελτίωση του επιπέδου της δημοσίας υγείας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kriptaġġ  
- P8_DCL(2016)0073 - Waqgħet  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 56 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-differenzi fil-kompożizzjoni u l-kwalità tal-prodotti mibjugħa fis-swieq tal-Lvant u tal-Punent tal-UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Waqgħet  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 141 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-awtiżmu  
- P8_DCL(2015)0018 - Magħluqa b'maġġoranza  
Nicola CAPUTO , Enrico GASBARRA , Miriam DALLI , Marian-Jean MARINESCU , Ivan JAKOVČIĆ , Renata BRIANO , Péter NIEDERMÜLLER , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Daniel BUDA , Barbara KAPPEL , Lampros FOUNTOULIS , Milan ZVER , Ivo VAJGL , Tibor SZANYI , Kostas CHRYSOGONOS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Biljana BORZAN , Marek PLURA , José BLANCO LÓPEZ , Ivan ŠTEFANEC , Dubravka ŠUICA , Eleftherios SYNADINOS , Demetris PAPADAKIS , Igor ŠOLTES , Eduard KUKAN , Eva KAILI , Momchil NEKOV , Marlene MIZZI , Laurenţiu REBEGA , Mara BIZZOTTO , Georgios EPITIDEIOS  
Data tal-ftuħ : 27-04-2015
Data ta’ għeluq : 27-07-2015
Adottata (data) : 27-07-2015
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2015)09-07(ANN03)
Numru ta’ firmatarji : 418 - 28-07-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji