Kostadinka KUNEVA : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (il-Greċja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibilità għall-prodotti u għas-servizzi  
- PETI_AD(2017)583968 -  
-
PETI 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat  
- FEMM_AD(2015)541601 -  
-
FEMM 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
OPINJONI dwar il-proposta għal emenda tad-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) EL  
 

Στη χθεσινή ψηφοφορία για την εμπορική συνεργασία ΕΕ – Κολομβίας και Περού αποφάσισα να απέχω. Κι αυτό γιατί, όσο επωφελής και να είναι αυτή η συμφωνία για τα εμπλεκόμενα κράτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να παραβλέπονται θεμελιώδη ζητήματα που απειλούν την ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής αλλά και την ευημερία των πολιτών. Οι εμπορικές συμφωνίες «νέας γενιάς» μπορούν να ανασταλούν αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη. Η έκθεση του συναδέλφου Fisas Ayxelà εντοπίζει κάποιες από τις προβληματικές, αλλά μόνον επιδερμικά. Οι τροπολογίες που εισήγαγε η ομάδα μας στην ολομέλεια δεν έγιναν δεκτές και το κείμενο δεν βελτιώθηκε στο σύνολό του. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ψήφισα αποχή στην τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου.

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017) EL  
 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής πολύωρης ψηφοφορίας επί των πολυάριθμων κειμένων της 27ης Απριλίου, και συγκεκριμένα, επί του ψηφίσματος για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, κατεγράφη λανθασμένα η ψήφος μου ως "αρνητική", ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επιλέξω "αποχή", κι αυτό γιατί το κοινό ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία δεν θεωρώ πως έπρεπε να υπερψηφιστεί. Αντιθέτως, η επιλογή της αποχής θεωρώ ότι αποτελεί την υπερψήφιση της ανάγκης για διάλογο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και καλείται να διαφυλάξει τις αρχές της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας.

Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) EL  
 

Είμαι της γνώμης ότι η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΕΟΣ) δεν προστατεύει αποτελεσματικά τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ένωσης, ενώ υπολείπεται ιδιαιτέρως στον τομέα προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από το επίπεδο προστασίας εργασιακών δικαιωμάτων, στα οποία δεν γίνεται επαρκής αναφορά στη Συμφωνία, ενώ δεν περιέχει ρήτρα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν έχει γίνει επιπλέον καμία ανάλυση με όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ώστε να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίδραση της συμφωνίας στην αγορά εργασίας. Ασάφειες επίσης υπάρχουν σχετικά με την προστασία των προϊόντων προστατευμένης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), ζήτημα στο οποίο η Ένωση φάνηκε να υποχωρεί άνευ λόγου από την πρότερη κατοχύρωση στο όνομα της απελευθέρωσης του εμπορίου. Επίσης, το σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών επενδυτικού χαρακτήρα, που προκάλεσε αντιδράσεις δικαιολογημένα λόγω της αμφίβολης αμεροληψίας, αντικαταστάθηκε από το εξίσου μονομερές σύστημα του Παγκόσμιου Δικαστηρίου, που δίνει δικαίωμα προσφυγής αποκλειστικά στους επενδυτές. Τέλος, το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων απορρυθμίζεται με τεράστια πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Aυτά είναι μερικά μόνο από τα ελαττώματα που προσπάθησαν οι λαοί της Ευρώπης να επισημάνουν.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 140, Artikolu 141 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal responsabbli mit-tindif tal-lukandi fl-Unjoni Ewropea  
- P8_DCL(2016)0076 - Waqgħet  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 76 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet  
- P8_DCL(2016)0056 - Waqgħet  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Data tal-ftuħ : 06-06-2016
Data ta’ għeluq : 06-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 85 - 07-09-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni tat-terremoti  
- P8_DCL(2016)0012 - Waqgħet  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 104 - 25-05-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji