Sławomir KŁOSOWSKI : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Viċi President 

  • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova

Membri 

  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 16-12-2015 / 08-02-2017 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Sostitut 

  • 15-12-2015 / 18-01-2016 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 15-12-2015 / 18-05-2016 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar it-titjib fil-konnessjoni u l-aċċessibbiltà tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji