James ELLES : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (ir-Renju Unit)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits

Sostitut 

  • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 23-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
  • 24-06-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet