Gordon J. ADAM : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (ir-Renju Unit)

President 

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Litwanja

Membri 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Delegazzjonijiet lejn il-kumitati ta’ kooperazzjoni parlamentari u delegazzjonijiet ghar-relazzjonijiet ma’ l-Ukrajna, Belarus u Moldova
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Biedja u Zvilupp Rurali
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Kumitat Temporanju dwar il-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitati ta’ Kooperazzjoni Parlamentari UE-Ukrajna u UE -Moldova u Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Belarus
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Litwanja
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie

Sostitut 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Kumitat dwar is-Sajd

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura