Niall ANDREWS : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Teżorier

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (l-Irlanda)

Membri 

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Il-Kumitat Temporanju għat-Titjib tas-Sigurtà fuq il-Baħar

Sostitut 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura