Constanze KREHL : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja 

Sostitut 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE 

L-aħħar attivitajiet 

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għar-Riformi  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 
Opinjoni bħala shadow rapporteur 

Kuntatt