André ELISSEN : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (in-Netherlands)

Membri 

 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Baġits
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 12-09-2017 / 06-02-2018 : Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

Sostitut 

 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji