Wajid KHAN : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Labour Party (ir-Renju Unit)

Membri 

  • 06-07-2017 / 04-02-2018 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Sostitut 

  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Baġits
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
  • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport tal-2016 dwar it-Turkija (A8-0234/2017 - Kati Piri) EN  
 

. ‒ Today, Labour MEPs voted in favour of suspending accession with Turkey if it goes ahead with constitutional reforms that threaten the rule of law and separation of powers. Importantly, this report makes it clear that if accession talks are suspended, any accession funding that the EU currently provides should go directly to the NGOs and civil-society organisations that are under threat in an increasingly authoritarian Turkey.

Azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà (A8-0239/2017 - Seb Dance) EN  
 

The EU is fully committed to be a frontrunner in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. I supported this report because it devises a strategic approach to achieving sustainable development in Europe and integrating the SDGs in the European policy framework.

Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Kosovo dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) EN  
 

I voted in favour of the EU-Kosovo Framework Agreement because it will enable the gradual opening and the reinforced participation in certain European Union programmes for Kosovo.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji