Helmut KUHNE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (il-Ġermanja)

Viċi President 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Kontroll ta’ l-Estimi
  • 26-10-2000 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Izrael
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kontroll ta’ l-Estimi

Sostitut 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on giving discharge in respect of the implemantation of the general budget of The European Communities for the 1998 financial year - Section I - European Parliament/Ombudsman Annex - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0189/2000 -  
-
CONT 
Report on giving discharge in respect of implementation of the general budget for the financial year 1998 - Section I - European Parliament/Ombudsman Annex - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0097/2000 -  
-
CONT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura