• Roberta   ANGELILLI  

Roberta ANGELILLI : Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar "L-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli"  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM