• Roberta   ANGELILLI  

Roberta ANGELILLI : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-libertà tal-minoranzi u l-popli oppressi  
- P7_DCL(2014)0004 - Waqgħet  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 38 - 14-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-titjib tad-dijanjożi bikrija tal-mard kardjovaskulari fost in-nisa  
- P7_DCL(2014)0003 - Waqgħet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 151 - 14-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar disturbi assoċjati mad-dieta  
- P7_DCL(2013)0026 - Waqgħet  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Data tal-ftuħ : 09-12-2013
Data ta’ għeluq : 09-03-2014
Numru ta’ firmatarji : 68 - 10-03-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħarsien tad-dritt tal-ulied minorenni li jkollhom relazzjoni sinifikanti maż-żewġ ġenituri, anke jekk dawn ikunu separati jew divorzjati legalment  
- P7_DCL(2013)0019 - Waqgħet  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Data tal-ftuħ : 21-10-2013
Data ta’ għeluq : 21-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 54 - 23-01-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-enfasi fuq id-dimensjoni globali tal-ġlieda kontra l-kontenut onlajn b'abbuż sesswali tat-tfal  
- P7_DCL(2013)0003 - Waqgħet  
Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 132 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja  
- P7_DCL(2012)0032 - Magħluqa b'maġġoranza  
Marian HARKIN , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Roberta ANGELILLI , Jutta STEINRUCK  
Data tal-ftuħ : 22-10-2012
Data ta’ għeluq : 07-02-2013
Adottata (data) : 07-02-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)03-11(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 388 - 07-02-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta' Ġurnata Ewropea kontra l-ibbuljar u l-vjolenza fl-iskejjel  
- P7_DCL(2012)0028 - Magħluqa b'maġġoranza  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 17-01-2013
Adottata (data) : 17-01-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Numru ta’ firmatarji : 385 - 17-01-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar li d-data tat-13 ta’ Diċembru tiġi stabbilita bħala l-Jum Ewropew kontra l-abbuż sesswali tat-tfal  
- P7_DCL(2012)0013 - Waqgħet  
Tanja FAJON , Roberta ANGELILLI , Cecilia WIKSTRÖM  
Data tal-ftuħ : 12-03-2012
Data ta’ għeluq : 14-06-2012
Numru ta’ firmatarji : 132 - 14-06-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ ta’ Jum Internazzjonali tat-Bniet  
- P7_DCL(2011)0039 - Adottata  
Véronique MATHIEU HOUILLON , Roberta ANGELILLI , Edite ESTRELA , Jean LAMBERT , Katarína NEVEĎALOVÁ  
Data tal-ftuħ : 26-09-2011
Data ta’ għeluq : 09-01-2012
Adottata (data) : 15-12-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0593
Numru ta’ firmatarji : 404 - 15-12-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-insegwiment malizzjuż  
- P7_DCL(2010)0072 - Waqgħet  
Elizabeth LYNNE , Roberta ANGELILLI , Tanja FAJON , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data tal-ftuħ : 20-09-2010
Data ta’ għeluq : 20-12-2010
Numru ta’ firmatarji : 139 - 20-12-2010