Roberta ANGELILLI : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Membri mhux marbuta
  • 22-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Alleanza nazionale (l-Italja)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi tal-Mashreq u l-Golf
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi tal-Mashreq u l-Golf

Sostitut 

  • 09-09-1999 / 04-10-1999 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali
  • 04-10-1999 / 30-01-2001 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura