Roberta ANGELILLI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (l-Italja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Golf inkluż il-Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Golf inkluż il-Jemen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afganistan

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iżvizzera, l-Iżlanda u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taz-Zona Ekonomika Ewropea (ZEE)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-ħarsien tal-konsumaturi, l-aktar il-minorenni, rigward l-użu tal-video games  
- LIBE_AD(2009)415189 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme ‘Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information’ as part of the general programme ‘Fundamental Rights and Justice’ EN  
- LIBE_AD(2006)370115 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a recommendation of the European Parliament and of the Council on the protection of minors and human dignity and the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and information services industry EN  
- LIBE_AD(2005)353374 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-koperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu t-tfal neqsin  
- P6_DCL(2008)0036 - Adottata  
Edward MCMILLAN-SCOTT , Roberta ANGELILLI , Glenys KINNOCK , Evelyne GEBHARDT , Diana WALLIS  
Data tal-ftuħ : 21-04-2008
Data ta’ għeluq : 24-07-2008
Adottata (data) : 02-09-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0391
Numru ta’ firmatarji : 418 - 24-07-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar iż-żieda esponenzjali tal-pedufilja fuq l-internet  
- P6_DCL(2008)0017 - Waqgħet  
Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU  
Data tal-ftuħ : 10-03-2008
Data ta’ għeluq : 19-06-2008
Numru ta’ firmatarji : 193 - 19-06-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-"dis"kriminazzjoni u l-esklużjoni soċjali tat-tfal "dis"  
- P6_DCL(2007)0064 - Adottata  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ  
Data tal-ftuħ : 18-06-2007
Data ta’ għeluq : 25-10-2007
Adottata (data) : 13-11-2007
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2007)0506
Numru ta’ firmatarji : 432 - 25-10-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.