Mislav KOLAKUŠIĆ : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Baġits 
Kumitat għall-Affarijiet Legali 

Sostitut 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt