Peter KOFOD : Dar 

Membru 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand 

Sostitut 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

L-aħħar attivitajiet 

Assistenza makrofinanzjarja lill-Ġordan (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Ftehim UE-Żvizzera dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) DA  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt