Malik AZMANI : Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 

De VVD heeft voorgestemd op de resolutie van COP25. Op amendement 32 heeft de delegatie zich echter onthouden en dit omdat zowel de originele tekst van paragraaf 64 als het amendement 32 tegenstrijdigheden bevatten waar VVD niet akkoord mee kan gaan. In Amendement 32 werd de doelstelling van de Maritieme sector om tegen 2023 korte en middellange maatregelen te nemen, verwijderd. Het is noodzakelijk dat de Maritieme sector zelf met maatregelen komt, en dit ten laatste in het jaar 2023. Toch kan de VVD niet akkoord gaan met de visie in paragraaf 64 dat de maritieme sector sowieso wordt opgenomen binnen het Emissions Trading System. Wij geloven in een internationale aanpak die vanuit de Internationale Maritieme Organisatie eerst zou moeten vertrekken. Mocht dit niet lukken tegen 2023, dan zien we wel een mogelijkheid om tot Europese maatregelen over te gaan. Een Emissions Trading System is dan een van de mogelijkheden die dan bekeken kan worden, mits er eerst een grondige impact assessment wordt gedaan.

Proċedura baġitarja 2020: test konġunt (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn zoals digitalisering, ondersteuning van het MKB, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden opgehoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire- of migratie crisis. Daarom heeft de VVD deze begroting niet kunnen steunen.

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.

Kuntatt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  05M121
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M06091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 05M121
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: