Michl EBNER : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 12-10-1999 / 06-03-2002 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) (l-Italja)

President 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Slovenja
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Slovenja

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Biedja u Zvilupp Rurali
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie

Sostitut 

 • 24-01-1999 / 14-11-2000 : Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 21-07-1999 / 01-09-1999 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 15-11-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 17-01-2002 / 29-01-2002 : Il-Kumitat għall-Estimi
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on 25 years' application of Community legislation for hill and mountain farming - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0277/2001 -  
-
AGRI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the management of wild birds in Europe EN  
- P5_DCL(2000)0012 - Waqgħet  
Michl EBNER  
Data tal-ftuħ : 18-09-2000
Data ta’ għeluq : 18-12-2000
Numru ta’ firmatarji : 254 - 18-12-2000
Dikjarazzjoni bil-miktub on the adverse impact of the World Trade Organisation on animal welfare EN  
- P5_DCL(1999)0010 - Waqgħet  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Data tal-ftuħ : 15-11-1999
Data ta’ għeluq : 15-02-2000
Numru ta’ firmatarji : 105 - 15-02-2000