Robert EVANS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (ir-Renju Unit)

President 

 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-03-2007 / 01-05-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afganistan

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Rumanija
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
 • 26-01-2005 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Moldova
 • 15-03-2006 / 31-12-2006 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Rumanija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-Green Paper dwar żarmar aħjar ta' bastimenti  
- TRAN_AD(2008)398494 -  
-
TRAN 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-bżonn ta' monitoraġġ u infurzar imtejbin tad-direttiva dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja b'mod partikolari rigward it-tnittif tal-wiżż  
- P6_DCL(2009)0017 - Waqgħet  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Data tal-ftuħ : 18-02-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 53 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-destin ta’ iljuni fiz-zujiet Rumeni  
- P6_DCL(2007)0073 - Waqgħet  
Robert EVANS , Dame Glenis WILLMOTT , Gabriela CREȚU , David MARTIN  
Data tal-ftuħ : 03-09-2007
Data ta’ għeluq : 03-12-2007
Numru ta’ firmatarji : 42 - 04-12-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-projbizzjoni madwar l-UE tal-korrida  
- P6_DCL(2007)0002 - Waqgħet  
Robert EVANS , Mojca DRČAR MURKO , Gitte SEEBERG , Carl SCHLYTER  
Data tal-ftuħ : 15-01-2007
Data ta’ għeluq : 15-04-2007
Numru ta’ firmatarji : 211 - 15-04-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.