Jan ANDERSSON : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (l-Iżvezja)

President 

 • 24-05-2005 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Viċi President 

 • 22-07-2004 / 23-05-2005 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Membri 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 24-05-2005 / 15-01-2007 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill (KE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Reġjonali Ewropew għall-Iżvilupp, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, fir-rigward ta' ċerti proġetti li jiġġeneraw dħul  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar l-irwol u r-responsabilitajiet ġodda tal-Parlament fl-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Liżbona  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.