Glenys KINNOCK : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 07-06-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 07-06-2009 : Labour Party (ir-Renju Unit)

President 

 • 15-09-2004 / 07-06-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 22-09-2004 / 07-06-2009 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 31-01-2007 / 07-06-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 15-03-2006 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-03-2006 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 07-06-2009 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-64 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU  
- DEVE_AD(2009)418091 -  
-
DEVE 
OPINJONI Lejn strateġija ta' l-UE dwar id-drittijiet tat-tfal  
- DEVE_AD(2007)386415 -  
-
DEVE 
OPINION Commission working document: Proposal for renewal of the Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure EN  
- DEVE_AD(2006)357951 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-koperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu t-tfal neqsin  
- P6_DCL(2008)0036 - Adottata  
Edward MCMILLAN-SCOTT , Roberta ANGELILLI , Glenys KINNOCK , Evelyne GEBHARDT , Diana WALLIS  
Data tal-ftuħ : 21-04-2008
Data ta’ għeluq : 24-07-2008
Adottata (data) : 02-09-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0391
Numru ta’ firmatarji : 418 - 24-07-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-eliminazzjoni ta' l-użu ta' tfal suldati  
- P6_DCL(2007)0077 - Waqgħet  
Sharon BOWLES , Glenys KINNOCK  
Data tal-ftuħ : 03-09-2007
Data ta’ għeluq : 03-12-2007
Numru ta’ firmatarji : 238 - 04-12-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-faqar fost it-tfal  
- P6_DCL(2007)0051 - Waqgħet  
Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN  
Data tal-ftuħ : 09-05-2007
Data ta’ għeluq : 14-09-2007
Numru ta’ firmatarji : 106 - 14-09-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.