Anna KARAMANOU : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Panellinio Socialistiko Kinima (il-Greċja)

President 

 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Jeddijiet tan-Nisa u l-Opportunitajiet Indaqs

Viċi President 

 • 22-07-1999 / 12-09-1999 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Bulgarija

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa u Opportunitajiet Indaqs.
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjoniijiet ma’ l-Ewropa ta’ Nofsinhar-lvant
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Kumitat Temporanju dwar is-sistema ta’ intercezzjoni Echelon
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Il-Kumitat għall-Jeddijiet tan-Nisa u l-Opportunitajiet Indaqs
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Ewropa ta’ nofsinhar -lvant

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 17-01-2002 / 12-03-2002 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 13-03-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Waqgħet  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Data tal-ftuħ : 26-11-2003
Data ta’ għeluq : 26-02-2004
Numru ta’ firmatarji : 73 - 26-02-2004