Roger KAROUTCHI : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
  • 12-10-1999 / 31-12-1999 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 31-12-1999 : Rassemblement pour la République (Franza)

Membri 

  • 21-07-1999 / 31-12-1999 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
  • 06-10-1999 / 31-12-1999 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Izrael

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 31-12-1999 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura