Jelko KACIN : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalna Demokracija Slovenije (is-Slovenja)

Viċi President 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ukraina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq
 • 24-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 21-01-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-ġestjoni baġitarja tal-fondi tal-Unjoni Ewropea ta' qabel l-adeżjoni fl-oqsma tas-sistemi ġudizzjarji u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati  
- AFET_AD(2013)510873 -  
-
AFET 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-aspetti tal-ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew ta’ Viċinat  
- EMPL_AD(2012)487676 -  
-
EMPL 
OPINJONI Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II)  
- EMPL_AD(2012)483844 -  
-
EMPL 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-pajżana invalidati bil-gwerra  
- P7_DCL(2011)0021 - Adottata  
Jelko KACIN , Edward MCMILLAN-SCOTT , Anna ROSBACH , György SCHÖPFLIN , Jutta STEINRUCK  
Data tal-ftuħ : 09-05-2011
Data ta’ għeluq : 29-09-2011
Adottata (data) : 29-09-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0433
Numru ta’ firmatarji : 394 - 29-09-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi