Guntars KRASTS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Viċi President
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 09-06-2008 : Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (il-Latvja)
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : - (il-Latvja)

Viċi President 

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Membri 

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Ukraina
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the presidential elections in Ukraine EN  
- P6_DCL(2004)0050 - Waqgħet  
Michał Tomasz KAMIŃSKI , Guntars KRASTS  
Data tal-ftuħ : 18-11-2004
Data ta’ għeluq : 18-02-2005
Numru ta’ firmatarji : 17 - 18-02-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.