Lena EK : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
  • 20-07-2009 / 28-09-2011 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 28-09-2011 : Centerpartiet (l-Iżvezja)

Viċi President 

  • 17-09-2009 / 28-09-2011 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja

Membri 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
  • 16-09-2009 / 28-09-2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-foresti u t-tagħrif dwarhom fl-UE: il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima  
- ITRE_AD(2010)445989 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni  
- ITRE_AD(2009)427276 -  
-
ITRE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mill-objettiv tat-tnaqqis ta' 20 % tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u l-valutazzjoni tar-riskju tar-rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju  
- ITRE_AD(2011)458835 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar politika kummerċjali ġdida għall-Ewropa skont l-Istrateġija EWROPA 2020  
- ITRE_AD(2011)458535 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar ir-Rapport tal-2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta' Koeżjoni għall-2007-2013  
- ITRE_AD(2010)450898 -  
-
ITRE 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta’ fatturi Ewropej tal-enerġija standardizzati u komprensibbli  
- P7_DCL(2010)0035 - Waqgħet  
Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data tal-ftuħ : 05-05-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 222 - 09-09-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji