Camiel EURLINGS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 31-08-2004 / 21-02-2007 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 21-02-2007 : Christen Democratisch Appèl (in-Netherlands)

President 

 • 21-09-2004 / 21-02-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Russja

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Russja
 • 22-09-2004 / 21-02-2007 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 19-01-2006 / 21-02-2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 21-02-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Sostitut 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 08-09-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 16-09-2004 / 21-02-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 31-01-2007 / 21-02-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 21-02-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31-01-2007 / 21-02-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the choice of a single seat for the European Parliament EN  
- P6_DCL(2005)0021 - Waqgħet  
Albert Jan MAAT , Camiel EURLINGS , Niels BUSK , Edith MASTENBROEK , Struan STEVENSON  
Data tal-ftuħ : 20-04-2005
Data ta’ għeluq : 20-07-2005
Numru ta’ firmatarji : 170 - 20-07-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.