Miloš KOTEREC : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Smer (is-Slovakkja)

Viċi President 

 • 24-01-2007 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-09-2004 / 23-01-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 31-01-2007 / 08-03-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 09-03-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 17-04-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009  
- REGI_AD(2008)409469 -  
-
REGI 
OPINION State aid action plan: Less and better-targeted State aid: a roadmap for State aid reform 2005-2009 EN  
- REGI_AD(2006)364779 -  
-
REGI 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on protecting underage children from the use of unsuitable computer games EN  
- P6_DCL(2005)0072 - Waqgħet  
Monika BEŇOVÁ , Miloš KOTEREC , Vladimír MAŇKA  
Data tal-ftuħ : 12-12-2005
Data ta’ għeluq : 12-03-2006
Numru ta’ firmatarji : 86 - 12-03-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.