Marie-Hélène AUBERT : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Franza)

Viċi President 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet Komunitarji u l-aċċess għal bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet Komunitarji  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
OPINION on the social dimension of globalisation EN  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.