Gisela KALLENBACH : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (il-Ġermanja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar strateġija tematika għall-ambjent urban  
- REGI_AD(2006)371922 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tħabbir tas-sena 2011 bħala s-Sena Ewropea tal-Volontarjat  
- P6_DCL(2008)0030 - Adottata  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Data tal-ftuħ : 09-04-2008
Data ta’ għeluq : 15-07-2008
Adottata (data) : 02-09-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0389
Numru ta’ firmatarji : 454 - 10-07-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki EN  
- P6_DCL(2005)0031 - Waqgħet  
Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES  
Data tal-ftuħ : 23-05-2005
Data ta’ għeluq : 23-08-2005
Numru ta’ firmatarji : 79 - 23-08-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.