Silvana KOCH-MEHRIN : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 20-07-2009 / 31-05-2011 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau
 • 01-06-2011 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (il-Ġermanja)

Viċi President 

 • 14-07-2009 / 10-05-2011 : Parlament Ewropew

Membri 

 • 14-07-2009 / 10-05-2011 : Bureau
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 22-06-2011 / 03-07-2011 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja
 • 31-08-2011 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 19-01-2012 / 07-02-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 27-01-2012 / 28-03-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • 08-02-2012 / 16-09-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 12-03-2014 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea  
- FEMM_AD(2012)483788 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill - it-taqsimiet kollha  
- PETI_AD(2011)466960 -  
-
PETI 
OPINJONI dwar ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009  
- ITRE_AD(2010)450909 -  
-
ITRE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni  
- FEMM_AD(2013)516980 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (Tfassil mill-ġdid)  
- INTA_AD(2012)492800 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku  
- EMPL_AD(2012)485939 -  
-
EMPL 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji